Видове пожароизвестителни датчици

solti

Видове пожароизвестителни датчици

Пожароизвестителните системи разполагат с различни сензори, предназначени за откриване на различни видове пожари. Съществуват четири основни типа детектори, като разбирането на разликите между детекторите за топлина и дим може да ви помогне да определите кой детектор е най-подходящ за вашето помещение.

Четирите типа датчици включват: топлинни, оптични, фотоелектрически и йонизационни/фотоелектрически. Разликите между тях се дължат на начина, по който откриват пожарите.

Детекторите за дим са разделени на три основни типа: йонизационни, фотоелектрически и комбинирани йонизационни/фотоелектрически. Всички тези детектори сигнализират при откриване на дим, за да уведомят обитателите на сградата. Различието между тях е в начина, по който откриват дима.

Йонизационните детектори за дим са изключително ефективни при откриване на бързо горящи пожари и са икономически по-изгодни. Те са много чувствителни към малки частици от дим, които произлизат от бързо пламтящи пожари, като например хартия и дърво, и могат да открият този тип пожар преди димът да стане твърде гъст.

Фотоелектрическите (оптични) детектори са много ефективни при откриване на по-големи частици дим от бавно горящи, „тлеещи“ пожари. Те са изключително надеждни и рядко генерират “фалшиви” аларми. Въпреки че са по-скъпи от йонизационните детектори за дим, те са по-ефективни при откриване на по-големи частици от дим.”

Ионизационни/фотоелектрически (мултисензорни) аларми:

Тези аларми са проектирани да бъдат чувствителни към широк спектър от пожари и осигуряват по-бърза реакция както при бързо пламтящи, така и при бавно тлеещи пожари. Уредът следи два различни странични продукта от пожар (дим и температура), което значително подобрява реакцията му в сравнение с традиционните аларми с един сензор. Освен това, те са по-малко склонни към фалшиви аларми от другите два типа датчици.

Топлинни детектори:

Тези детектори могат да открият повишаване на температурата и са нечувствителни към дим. Отчитат наличието на топлина при повишаване на температурата на въздуха. Топлинните детектори имат малко “фалшиви” аларми, но отнемат повече време, за да идентифицират пожар, отколкото детекторите за дим. Те са идеални в ситуации, където детекторите за дим могат да предизвикат фалшиви аларми, като например при наличие на пара, влажна или прашна среда. Затова са най-подходящи за кухни, гаражи и тавани.

Термочувствителни точкови детектори могат да бъдат подразделени на два типа:

1. Детектори с фиксирана температура – те работят, когато са изложени на предварително определена температура. Тези детектори използват елемент от стопима сплав, който трябва да бъде сменен, след като детекторът е сработил. Има различни температурни номинални елементи, за да се вземат предвид различните температури на околната среда.

2.Детектори, които работят със скоростта на повишаване на температурата. Тези детектори могат да включват стопяем елемент за работа с фиксирана температура.

Къде е най-добре да се монтират детекторите за дим и топлина?

1.Най-добре е да се монтират на тавана, възможно най-централно.

2.Монтирането на детекторите на разстояние от 300 мм от стени, осветителни тела и вентилационни отвори гарантира, че алармата ще бъде чувана във всяко пространство, като се избягва местата с “мъртъв въздух”, където въздушният поток може да бъде блокиран.

3.Важно е да се монтират детекторите в рамките на 3 метра от вратите, за да се осигури максимална чуваемост.

4.Ако таванът е остро или наклонен, е важно да се уверите, че детекторите за дим са монтирани на максимум 600 мм вертикално надолу от върха, а тези за топлина – на 150 мм вертикално надолу.