„СОЛТИ“ ЕООД предлага проектиране, изграждане и поддръжка на пожароизвестителни централи, както и отделните елементи на пожароизвестяването:

  • Конвенционални и адресируеми, пожароизвестителни централи
  • Термичен пожароизвестител (датчик)
  • Димен пожароизвестител (датчик)
  • Оптико-димен пожароизвестител (датчик)
  • Комбиниран пожароизвестител (датчик)
  • Ръчни известители
  • Сигнализатори
solti

Комбиниран димо-оптичен и термичен безжичен детектор

solti

Термо-диференциален безжичен детектор

solti

Термичен безжичен детектор с фиксирана температура 58°C

solti

Оптико-димен безжичен детектор 

solti

Сигнализатори

solti

Ръчен известител

solti

Сирена

 

solti

Шлюз (Gateway) за коминикация с безжични детектори. Жично свързн към кръга.

 

solti

Адресируема пожароизвестителна централа, 1 – 4 кръга

solti

Конвенционална пожароизвестителна система, управлява гасенето