Пожароизвестяване

Пожароизвестяване

 

„СОЛТИ“ ЕООД предлага проектиране, изграждане и поддръжка на пожароизвестителни централи, както и отделните елементи на пожароизвестяването:

  • Конвенционални и адресируеми, пожароизвестителни централи
  • Термичен пожароизвестител (датчик)
  • Димен пожароизвестител (датчик)
  • Оптико-димен пожароизвестител (датчик)
  • Комбиниран пожароизвестител (датчик)
  • Ръчни известители
  • Сигнализатори

 rychen_izvestitel signalizator signalizator_1 dimen_datchik konvencionalni_pojarogas_centrali_