Аерозолно гасене

Ръчен пожарогасител
RAF-100E

Ръчен пожарогасител
RAF-500Е

Автономнa пожарогасителнa инсталация FR-100

Автономнa пожарогасителнa инсталация FR-10

Пожарогасителен аерозолен генератор
FR 750E

Пожарогасителен аерозолен генератор FR 3500E