Views Navigation

Събитие Views Navigation

Today

Последни изминали Събития

Опреснителен курс “Сервизно обслужване на противопожарни уреди” по чл. 6, т. 2 на Наредба № 8121 з – 1100 от 9 септември 2015 г.:

ЦПО към “Солти” ЕООД бул. Владимир Вазов 21, София

Oбучение с цел актуализиране на знания и умения за осъществяване на дейността “Сервизно обслужване на противопожарни уреди” по чл. 6, т. 2 на Наредба № 8121 з - 1100 от 9 септември 2015 г.: Начална дата на обучението: 09.05.2022 г. (понеделник), 12:30 часа; Продължителност на обучението: два последователни дни – 09.05.2022 г. (понеделник) и 10.05.2022 [...]

350лв.

Kурс за обучение с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността “Сервизно обслужване на противопожарни уреди” по чл. 6, т. 1 на Наредба № 8121 з – 1100 от 9 септември 2015 г.

ЦПО към “Солти” ЕООД бул. Владимир Вазов 21, София

Kурс за обучение с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността “Сервизно обслужване на противопожарни уреди” по чл. 6, т. 1 на Наредба № 8121 з – 1100 от 9 септември 2015 г. Дата на изпитите: 24.03.2022 г. ( четвъртък );

620лв.