Солти ЕООД е създадена през 1991 г. и е лидер на пазара на стоките и услугите, осигуряващи надеждна пожарозащита. Ние можем да ви предложим:

Най-търсени продукти

solti

Прахов пожарогасител, 1 kg.

Праховият пожарогасител от 1 кг се използва масово в автомобилите. Тези пожарогасители са задължителни към всяко МПС и трябва да бъдат сервизирани веднъж в годината.

solti

Прахов пожарогасител, 6 kg.

Праховият пожарогасител 6 кг. АВС е най-разпространения пожарогасител, предписван от органите по пожарна безопасност. Подходящ е за всички обекти с площ до 100 м2. съгласно забележка 7 от Приложение 2 към Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г

solti

Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg. 

За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и др.), съоръжения, инсталации, транспортни средства и др.

Искате ли безплатна консултация?

Свържете се с нас

office@solti.bg

Последни новини

Последни клиенти

solti
solti
solti
solti

Солти ЕООД е лидер на пазара на стоките и услугите, осигуряващи надеждна пожарозащита. В съвременния свят нашият сектор се развива изключително бързо. Нашата цел е – с качествена продукция и услуги, отговарящи на българските и европейски стандарти, да достигнем до всяка фирма, детска градина, училище, университет, хотел, заведение и други, защото ползата от предлаганите от нас продукти е безопасността на хората. Ние гарантираме коректност и качество на нашите продукти и услуги. Усилията ни са насочени към утвърждаване и на международните пазари, непрекъснато усъвършенстване на предлаганите услуги и решения в областта на пожарната техника и сигурност и задоволяване на потребностите на обществото и индустрията за по-голяма безопасност, развитие и просперитет.

инж. Стоянка Полименова
CEO & FOUNDER