Гасителен агент FM200

solti

Какво е гасителният агент FM200 и за какво се използва?

FM200 е безцветен газ, който се съхранява втечнен под налягане. Той е подобен на халон 1301, има ниско ниво на токсичност и се съхранява под налягане с азот до 24,8 бара. FM200 бързо гаси пожари, като използва комбинация от химични и физични механизми. Той е известен още като HFC227EA.
 

Характеристики

 • Не предизвиква разрушаване на озоновия слой
 • Безопасен за използване в обитаеми пространства
 • Подходящ за високо рискови зони
 • Съществуващите системи за контрол на халон/CO2 могат да бъдат адаптирани за използване с FM200
 • Изисква минимално пространство за съхранение
 • Подобно на халона, не изисква почистване след изхвърляне
 • Използва система за ниско налягане
 • Вписан в списъка за защита на околната среда в САЩ
 

Характеристики на околната среда

FM200 не съдържа бром или хлор и няма потенциал за разрушаване на озоновия слой (ODP). Атмосферният живот на FM200 е между 31 и 42 години, което, заедно с нулевия ODP, представлява дългосрочно решение за противопожарна защита.
 

Колко безопасен е FM200?

Установено е, че FM200 е по-малко токсичен от халон 1301, което го прави безопасен за използване в напълно автоматичен режим сред хора. Обикновено се изисква проектна концентрация от 7% за FM200, която е значително по-ниска от нивото от 9% без наблюдавани неблагоприятни ефекти. FM200 се използва и като активна съставка (пропелент) в медицински инхалатори. В заключение, FM200 е изключително безопасен за обитавани от хора пространства при правилни концентрации и дизайн за гасене на пожар.
 

Как работи FM200?

Погрешно е мисленето, че FM200 намалява кислорода. FM200 е синтетичен/химически пожарогасителен газ, който гаси пожари чрез премахване на свободните радикали или топлинните елементи от огнения триъгълник (кислород, топлина и гориво).
 
Типичната концентрация в системата с FM200 обикновено е между 7,9% и 8,5%. Тази концентрация се определя от риска, който се защитава, и съответства на стандартите на производителите на оригинално оборудване (OEM) и стандарта ISO 14520 за системи за пожарогасене.
 

Какви са предимствата на пожарогасителната система FM200?

Основното предимство на пожарогасителят FM200 е малкото количество агент, необходимо за потушаване на пожар. Това означава по-малко бутилки, следователно по-малко загубено пространство за съхранение на бутилки FM200. Системите FM200 достигат нива на гасене за 10 секунди или по-малко, спирайки обикновени горими, електрически и запалими течности, преди да причинят значителни щети. FM200 гаси пожара бързо, което означава по-малко щети, по-ниски разходи за ремонт. Като всяка друга пожарогасителна система, системите FM200 са проектирани с допълнителна граница на безопасност за хората. Презареждането на FM200 е лесно и рентабилно, следователно означава и по-малко време на престой и смущения във вашия бизнес.
 

За къде е подходящ?

FM200 е подходящ агент за обитавани от хора пространства. Пожарогасителните системи FM200 обикновено се използват в:
 
 • Центрове за данни
 • Комуникационни стаи
 • Телекомуникационни съоръжения
 • Стаи на UPS
 • Медицински заведения