Видове пожарогасители и тяхното предназначение

solti

На българския пазар са въведени четири вида пожарогасителя. Воден, прахов, СО2 и пенен.

Те гасят различни видове пожари, което е отбелязано на етикета на всеки пожарогасител. Най-общо класовете пожар са 6 вида. Те се отбелязват с латински букви от А до F.

Клас А: Твърди материали, като дърво, хартия и тн.

Клас В: Лесно запалими течности, като петроли, лепила, бои и др.

Клас С: Лесно запалими газове, като пропан бутан, метан и др.

Клас D: Запалими метали, като литиум, потасиум, магнезии и неговите сплави и др.

Клас E: Електрическа мрежа

Клас F: Кухненски мазнини

Воден пожарогасител

Най-общо казано, водният пожарогасител съдържа чиста вода и се използва за гасене на пожари на твърди материали, като дърво, текстил, хартия и тн. Това са пожарите от клас А.

Той не се използва за пожари възникнали от електрическата мрежа, от възпламенило се олио или друга мазнина, на газови пожари. Водата има охлаждащ ефект и това кара огънят бавно да угасне. Водният пожарогасител се използва в сгради с дървени конструкции и други органични материали, училища, болници, складове и др.

Съществуват водни пожарогасители, които използват специални струйници с помощта на които водата се разпръсква на миниатюрни капчици и се получава така наречената водна мъгла. Пожарогасителите с водна мъгла са сравнително ново изобретение и все още не са наложени в България, но са по-ефикасни от обикновените водни пожарогасители, имат по голяма площ на гасене и са много по-универсални като клас на гасене. Те могат да покрият пожари от класове А, B, C, Е и F. Тези пожарогасители имат огромен потенциал, ако успеят да се наложат на пазара, защото използват чиста вода, което ги прави евтини за сервизиране и екологично-чисти. Също така са по универсални и от праховите пожарогасители, които са широко разпостранени в България.

Прахов пожарогасител

Стандартните прахови пожарогасители се наричат и АBC пожарогасители, защото те гасят пожари от класовете A, B и C. Въпреки че в момента е най-разпостраненият пожарогасител на българския пазар, не се препоръчва използването му в закрито пространство. Това е така, защото прахта може лесно да бъде вдишана, а изхвърления прах в помещението е труден за почистване. Също така, ако имате електрически уреди, като компютри и сървъри, те лесно могат да бъдат повредени от прахта. Праховият пожарогасител може да се използва за пожари на електрическата мрежа до 1000 V. Някой прахови пожарогасители имат специални добавки и могат да гасят и запалими метали. Това е отбелязано на етикета като клас D.

Пожарогасител ABC 1 кг е пожарогасител за кола, задължителен за всички автомобили. Липсата на такъв пожарогасител, който има стикер за сервизна проверка всяка година, води до глоби между 20 и 50 лв. За по-голяма кола е подходящ 2 кг. пожарогасител. Пожарогасители 6 кг ABC прах се използват масово в бензиностанции, леярни, котелни, производства, фабрики, гаражи, магазини и др.

Специалните прахови пожарогасители, които гасят запалими метали клас D, се делят на 2 типа. L2, които гасят пожари на литиум и М28 за всички останали метали. Поради масовото използване на литиумни батерии в уредите за бита и електрическите коли, тези пожарогасители са все по търсени.

Пожарогасител с въглероден диоксид (СО2)

Тези пожарогасители се използват за гасене на пожари от класове В и Е, затова са и най-препоръчвани за офиси, сървърни помещения, компютърни зали и др. За разлика от праховите пожарогасители, които също гасят електрическата мрежа до 1000 V, СО2 пожарогасителите не увреждат компютрите и другата техника. Те обаче не се препоръчват за пожари на твърди материали, кухненски мазнини и метали.

Пенен пожарогасител

Пожарогасителите с пяна, не са много използвани в България, въпреки че в Европа тези пожарогасители са едни от най-разпостранените. Те са на водна основа и обикновено се използват за А и В класове пожари. В България има и пенни пожарогасители с класове A, B и F, което означава че гасят кухненска мазнина и са подходящи за употреба на закрито и у дома. Това е най-подходящият пожарогасител за дома. Друго предназначение е за офиси и магазини, училища, болници, складове и др.

Всички пожарогасители трябва веднъж годишно да бъдат сервизирани в оторизиран сервиз както е описано в Наредба 8121з-647 от 2014 г. Научи повече за това ТУК

Къде мога да закупя пожарогасител?

Пожарогасителите могат да бъдат закупени в магазина на фирма Солти ЕООД в гр. София, или да бъдат поръчани и изпратени да всички населени места в България с куриер.