Пожарогасител на водна основа 9L марка “СОЛТИ”

Описание:
Всеки пожарогасител е зареден и е постоянно под налягане. Състои се от стоманен  корпус, гасителен агент, изтласкващ газ, задействащо устройство, вентил с предпазен клапан, манометър, струйник, етикет с инструкции за употреба, предпазно устройство, предпазен елемент и стойка.

Заредено количество вода:
9 L +0-5%

Изтласкващ газ:
азот

Температурен диапазон:
+5°C до +60°C

Работно налягане (при 20̊С):
14 bar

Обща маса:
14,7 kg

Размери – височина (H) / диаметър (D):
570 mm / 182 mm

Категория пожари:
13A

Производител:
Солти ЕООД.

Съответствие с:
БДС EN 3.

Предназначение:
За гасене на пожари в начален стадии на горими твърди материали.

Приложение:
За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и др.), съоръжения, транспортни машини и др.

Принцип на действие на пожарогасителя:
При отваряне на вентила чрез задействащото устройство се освобождава предварително създаденото налягане от изтласкващия газ – азот, който изтласква гасителният агент и с помощта на струйник го насочва към огнището на пожара.

Опаковка и съхранение:
Пожарогасителят се опакова единично и се съхранява в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +5 до +60ºС.

Техническо обслужване:
Пожарогасителят е изправен, когато стрелката на манометъра се намира в зелената зона. След употреба се зарежда. Периодично, но не по-рядко от 12 месеца, както и в случай на необходимост, трябва да се извърши техническо обслужване. Проверката, ремонтът и презареждането на пожарогасителя се извършва в специализирани и лицензирани сервизи или в завода производител, при стриктно спазване изискванията на СД ISO/TS 11602-2. Фирма Солти ЕООД разполага с лицензиран сервиз и може да извършва всички сервизни дейности по пожарогасителя в съответствие с действащото законодателство на Република България. 

solti

Свързани продукти