Пожарогасители

Пожарогасителите са устройства, съдържащи пожарогасително вещество, което се изтласква под въздействието на вътрешно налягане и са предназначени за гасене на пожари в начален стадии. В зависимост от предназначението си пожарогасителите се подразделят на носими (предназначени да бъдат носени и обслужвани на ръка, и който в готовност за работа имат маса не по-голяма от 20 kg) и возими (предназначени за ръчно придвижване и обслужване и който има обща маса, по-голяма от 20 kg). Пожарогасителите се описват чрез вида и количеството на гасителното вещество, което съдържат. Понастоящем това са пожарогасители: с прах; на водна основа, включително с пяна и течен химикал; с въглероден диоксид; с халон; с чист агент. „Солти“ ЕООД предлага широка гама носими и возими пожарогасители. Всички наши пожарогасители съответстват на стандартите – носимите пожарогасители на БДС EN 3, возимите пожарогасители на БДС EN 1866-1. Предназначени са за оборудване на сгради, съоръжения, инсталации, транспортни средства и др.