Отворена позиция за инженер електрически системи

solti

ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ, СВЪРЗАНИ С АВТОМАТИЧНО ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ

Основни отговорности:

Организира, провежда и контролира правилната експлоатация на пожароизвестителните и пожарогасителните системи и инсталации, в това число за своевременното локализиране и отстраняване на възникнали повреди и последиците от тях. Разработва, организира и участва в изпълнението на план-график за провеждане на технически прегледи и профилактика на ПИС и ПГС по сключените договори с клиентите на фирмата.

Изисквания:

1. Да притежава образование: Висше техническо, образователна степен инженер с подходяща за спецификата на производството специалност.

2. Професионален опит: най-малко 1 г. на подобна позиция е предимство.

3. Ползва английски език е предимство.

4. Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office с умения за работа в Интернет-среда.

6. Шофьорска книжка категория В.

При интерес от Ваша страна, очакваме да ни изпратите CV и снимка до 30.05.2022 г. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Предоставените лични данни се считат за лична информация и попадат под защитата на ЗЗЛД.