Отворена позиция за техник електрически системи

solti

ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ, СВЪРЗАНИ С АВТОМАТИЧНО ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ / ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Основни отговорности:

Да изпълнява технически задачи свързани с профилактични прегледи, поддръжка, сервизно обслужване и текущ ремонт на пожароизвестителни и пожарогасителни системи.

Изисквания:

1. Да притежава образование: Средно специално образование и професиална квалификация.

2. Да притежава квалификационна група при работа с напрежение до 1000 волта.

3. Да има професионален опит най-малко 1 г. на подобна позиция е предимство.

4. Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office с умения за работа в Интернет-среда.

5. Шофьорска книжка категория В.

6. Ползването на чужд език ще се счита за предимство.

При проявен интерес от Ваша страна, моля изпратете своето CV до 30.05.2022г. Контакт ще бъде установен само с одобрените по документи кандидати.

Предоставените лични данни се считат за лична информация и попадат под защитата на ЗЗЛД.

Всички кандидати ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.