Курс за сервиз на пожарогасители

solti

Имам удоволствието да Ви поканя да се включите в курса за обучение за придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността “Сервизно обслужване на противопожарни уреди” по чл. 6, т. 1 на Наредба № 8121 з – 1100 от 9 септември 2015 г.

Начална дата на обучението: 06.10.2021 г. ( сряда ), 09:00 часа;
Продължителност на обучението: 7 дни, като обучението се провежда от понеделник до петък, а събота и неделя са неучебни дни;
Крайна дата на обучението: 14.10.2021 г. ( четвъртък );
Дата на изпитите: 15.10.2021 г. ( петък );
Цена: Таксата за обучение на един курсист е 620 лв. без ДДС, а таксата за явяване на изпит, определена от АМВР, е 30 лв. без ДДС. Изисква се пълно плащане на двете такси при записване на курсист.

Обучението и изпитите се провеждат в сградата на ЦПО към ,,Солти“ ЕООД на адрес: гр. София, кв. Хаджи Димитър, бул. “Владимир Вазов” № 21, срещу стадион “Георги Аспарухов” ( “Герена” ).

Необходими документи, които трябва да бъдат представени на място в учебния център в деня на започване на обучението:
копие на диплома за завършено средно или висше образование;
1 бр. снимка в паспортен формат, на хартиен носител;
оригинал на медицинско свидетелство, че е клинично здрав.

Фирма „Солти” ЕООД си запазва правото да промени датата на стартиране на курса до набиране на минимален брой курсисти или при промяна в условията за провеждане на обучения съгласно противоепидемиологичните изисквания на Националният Оперативен Щаб, РЗИ и МЗ.