Какво е хидростатичното изпитване на пожарогасителите и защо е необходимо

solti

Какво е хидростатичното изпитване на пожарогасителите и защо е необходимо?

Хидростатичното изпитване е тест, който се използва за проверка на устойчивостта на метални бутилки, които са предназначени за съхраняване или транспортиране на течности или газове под налягане. Този тест се извършва с помощта на специализирано оборудване, което позволява да се подложи съдът на високо налягане. Целта на теста е да се провери дали съдът е достатъчно здрав, за да издържи налягането, за което е предназначен.

Процесът на хидростатично изпитване на пожарогасители обикновено се извършва от специализирани фирми или лаборатории, които разполагат с необходимата инфраструктура и оборудване за изпълнението му. Фирмата Солти ЕООД разполага с най-модерната техника в областта и съответните разрешения, за да извършва хидростатични изпитвания на пожарогасители в съответствие със стандарта СД ISO/TS 11602-2:2015 “Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване”.

Как се осъществява хидростатичното изпитване?

Първоначално се провежда визуален преглед на пожарогасителя, за да се увери, че няма дефекти или повреди на корпуса или на неговите части.

След това пожарогасителят се пълни с вода. Тази вода се наляга до определена точка, посредством специална техника за 40 сек. Под налягането на водата се проверява дали пожарогасителят задържа налягането, като се измерва допустимото отклонение. На корпуса на всеки пожарогасител е изписано допустимото налягане за осъществяване на хидростатичния тест.

По време на хидростатичното изпитване на пожарогасителя се измерват и други параметри, като например издържливостта на корпуса на пожарогасителя при налягане, включително на тестове за ударна устойчивост, както и дебита и налягането на струята на пожарогасителя при различни условия.

След приключването на теста се проверява дали пожарогасителят е останал функционален и може да бъде използван за предназначението си. Ако пожарогасителят не изпълни зададените стандарти, той трябва да бъде бракуван или подменен. Той трябва да бъде подменен и ако:

• са налице поправки по тялото на пожарогасителя чрез спояване, заваряване или др.

• има корозия по корпуса;

• пожарогасителят е бил обгорен при пожар;

• пожарогасително вещество, съдържащо калциев хлорид, е било използвано в пожарогасител от корозионноустойчива стомана;

• има съмнение за здравината на тялото на пожарогасителя;

Ако имате пожарогасители с алуминиеви корпуси, които са изложени на температури над 160ºС, трябва да ги извадите от употреба и да ги подложите на хидростатично изпитване. Моля, имайте предвид, че алуминиевите бутилки или корпуси губят своята конструктивна цялост при изложение на температури над 160ºС. Тези температури могат да възникнат при пожар или при дейности като пребоядисване, където се използва сушилна с пещ.

След извършване на услугата се поставя гаранционен стикер, обозначаващ настоящият и последващ период на изпитване. Честотата на изпитване е не по-рядко от 10 години или при наличие на съмнение за здравината на корпуса на пожарогасителя.