Наводняващ клапан

Пожарогасене и пожароизвестяване | Контролно-сигнални клапани

Клапаните за наводняване са създадени, за управление на дренчерни системи за погасяване на бързо развиващи се пожари. Подходяща е и за управлениена системи за гасене с пенообразувател, при ниска, средна и висока кратност. Клапана работи съвместно с пожароизвестителна система.

solti

Свързани продукти