Видове спринклери: Висящи, стоящи и насочващи. Състоят се от тяло, ампула и разпръскваща глава. Служат за автоматично гасене на пожари с вода или пяна. Ампулите биват за 68°С, 79°С, 93°С, 141°С, 182°С, 260°С. Материал: Месинг, хром и бяла боя. Предлагат се специални цветове по RAL при поискване

Конвенционален стандартен спринклер

Конвенционален специален спринклер

Бързо действащ спринклер. 

Спринклер за автоматични пожарогасители

Хоризонтален спринклер със стандартна реакция

Хоризонтален спринклер със стандартна реакция

Плосък скрит висящ спринклер

ESFR спринклер с К > 80

ESFR спринклер с К > 80

Предпазител за спринклер

Разпръскващи дюзи

Дренчер за водна завеса

Отворен спринклер

Дренчер (отворен спринклер)

Вихрова водна дюза

Дюза за водна мъга

Дюза за пяна с ниска кратност

Дюзи за пяна със средна кратност