Видове спринклери: Висящи, стоящи и насочващи. Състоят се от тяло, ампула и разпръскваща глава. Служат за автоматично гасене на пожари с вода или пяна. Ампулите биват за 68°С, 79°С, 93°С, 141°С, 182°С, 260°С. Материал: Месинг, хром и бяла боя. Предлагат се специални цветове по RAL при поискване

solti

Конвенционален стандартен спринклер

solti

Конвенционален специален спринклер

solti

Бързо действащ спринклер. 

solti

Спринклер за автоматични пожарогасители

solti

Хоризонтален спринклер със стандартна реакция

solti

Хоризонтален спринклер със стандартна реакция

solti

Плосък скрит висящ спринклер

ESFR спринклер с К > 80

ESFR спринклер с К > 80

solti

Предпазител за спринклер

solti

Разпръскващи дюзи

solti

Дренчер за водна завеса

solti

Отворен спринклер

solti

Дренчер (отворен спринклер)

solti

Вихрова водна дюза

solti

Дюза за водна мъга

solti

Дюза за пяна с ниска кратност

solti

Дюзи за пяна със средна кратност