Контролно-сигналните клапани служат за задействане и управление на автоматични спринклерни инсталации. КСК гасят и сигнализират за пожар. Изградени са от корпус, тръбна разводка, воден звънец и манометри. Размери: Ø 80, Ø 100, Ø 150.

Контролно сигнален клапан вода-вода

Контролно сигнален клапан вода-въздух

Наводняващ клапан

 

Сух КСК с предварително действие

solti

Хидравличен алармен звънец