“Солти“ ЕООД предлага инженеринг при изграждането на спринклерни идсталации и свързаните с него продукти.

Дебитомер – свързва се към КСК

Фитинги и връзки за беззаваръчен монтаж

Скоби, профили и шини

Розетки

Розетки

Гъвкави връзки за спринклери