“Солти“ ЕООД предлага инженеринг при изграждането на спринклерни идсталации и свързаните с него продукти.

solti

Дебитомер – свързва се към КСК

solti

Фитинги и връзки за беззаваръчен монтаж

solti

Скоби, профили и шини

solti

Розетки

solti

Розетки

solti

Гъвкави връзки за спринклери