Проектиране, изграждане и поддръжка на спринклерни инсталации

Проектиране, изграждане и поддръжка на спринклерни инсталации

“Солти“ ЕООД предлага инженеринг при изграждането на спринклерни идсталации и свързаните с него продукти.

 

Дебитомер

Свързва се към контролно-сигналния клапан (КСК )

Фитинги и връзки за беззаваръчен монтаж

fitingi_bezzavaruchen_montaj

Скоби, профили и шини

skobi_profili_shiniskobi_profili_shini_2skobi_profili_shini_3

Розетки

 rozetka_inoxrozetka_bjala

Гъвкави връзки за спринклери