Контролно сигнален клапан вода-въздух

Пожарогасене и пожароизвестяване | Контролно-сигнални клапани

Контролно сигналните клапани вода-въздух се монтират в зони, които са подложени на замръзване (неотопляеми зони). Принципът на действие е подобен на принципа на мокрите системи, като единствената разлика е, че преди алармения клапан, в разпределителната система, тръбите не се пълнят с вода, а със сгъстен въздух. Активирането на някой от спринклерите генерира спадане на налягането, което отваря алармения клапан и водата може да достигне до отворения спринклер и угаси пожара. Всички компоненти са произведени така, че вентилът да се отваря бързо, така че да се гарантира незабавно ефективно действие срещу пожара. 

solti

Свързани продукти