Пожарогасител с прах 25 kg “СОЛТИ”, тип PD25E

Пожарогасители | Пожарогасители с прах

Описание:
Всеки пожарогасител е зареден и е постоянно под налягане. Състои се от стоманен корпус, гасителен агент, изтласкващ газ, задействащо устройство, вентил с предпазен клапан, манометър, струйник, етикет с инструкции за употреба, предпазно устройство, предпазен елемент и стойка.

Заредено количество пожарогасителен прах АВС:
25 kg ±2%

Изтласкващ газ:
азот

Температурен диапазон:
-30°C до +60°C

Работно налягане (при 20̊С):
15 bar

Обща маса:
57,5 kg

Размери – височина (H) / диаметър (D):
965 mm / 300 mm

Категория пожари:
A IIВ С

Страна производител:
Китай

Съответствие с:
БДС EN 1866.

Предназначение:
За гасене на пожари в начален стадии на горими твърди материали, горими течности, горими газове и ел. съоръжения под напрежение до 1000V.

Приложение:
За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и др.), съоръжения, инсталации, транспортни средства и др.

Принцип на действие на пожарогасителя:
при отваряне на вентила чрез завъртане на задействащото устройство се освобождава предварително създаденото налягане от изтласкващ газ – азот, който изтласква гасителния агент и с помощта на струйник го насочва към огнището на пожара.

Опаковка и съхранение:
Пожарогасителят се опакова единично и се съхранява в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от –30º до +60ºС..

Техническо обслужване:
Пожарогасителят е изправен, когато стрелката на манометъра се намира в зелената зона. След употреба се зарежда. Периодично, но не по-рядко от 12 месеца, както и в случай на необходимост, трябва да се извърши техническо обслужване. Проверката, ремонтът и презареждането на пожарогасителя се извършва в специализирани и лицензирани сервизи или в завода производител, при стриктно спазване изискванията на СД ISO/TS 11602-2. Фирма Солти ЕООД разполага с лицензиран сервиз и може да извършва всички сервизни дейности по пожарогасителя в съответствие с действащото законодателство на Република България. 

solti

Свързани продукти