Пожарогасител с въглероден диоксид 2 kg марка “Anaf”

Описание:
Всеки пожарогасител е зареден с гасителен агент CO2. Състои се от стоманен корпус, задействащо устройство, вентил с предпазен клапан, снегообразувател, етикет с инструкции за употреба, предпазно устройство, предпазен елемент и стойка.

Заредено количество въглероден диоксид:
2 kg +0-5%

Температурен диапазон:
-30°C до +60°C

Обща маса:
6,4 kg

Размери – височина (H) / диаметър (D):
520 mm / 105 mm

Категория пожари /гасителна ефективност:
233В С 

Производител:
Солти ЕООД

Съответствие с:
БДС EN 3

Предназначение:
За гасене на пожари в начален стадии на горими течности, горими газове и ел. съоръжения под напрежение до 1000V.

Приложение:
За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и др.), съоръжения, инсталации, транспортни средства и др.

Принцип на действие на пожарогасителя:
При отваряне на вентила чрез задействащото устройство се освобождава предварително създаденото налягане, изтласква се гасителният агент и с помощта на снегообразувателя се насочва към огнището на пожара.

Опаковка и съхранение:
Пожарогасителят се опакова единично и се съхранява в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от -30º до +60ºС.

Техническо обслужване:
Пожарогасителят е изправен, когато стрелката на манометъра се намира в зелената зона. След употреба се зарежда. Периодично, но не по-рядко от 12 месеца, както и в случай на необходимост, трябва да се извърши техническо обслужване. Проверката, ремонтът и презареждането на пожарогасителя се извършва в специализирани и лицензирани сервизи или в завода производител, при стриктно спазване изискванията на СД ISO/TS 11602-2. Фирма Солти ЕООД разполага с лицензиран сервиз и може да извършва всички сервизни дейности по пожарогасителя в съответствие с действащото законодателство на Република България. 

solti

Свързани продукти