Пожарогасител клас D / модел 50D

ПожарогасителиПожарогасители клас D

Описание:
Всеки пожарогасител е зареден и е постоянно под налягане. Състои се от стоманен корпус, гасителен агент, изтласкващ газ, задействащо устройство, вентил с предпазен клапан, манометър, струйник, етикет с инструкции за употреба, предпазно устройство, предпазен елемент и стойка.

Заредено количество пожарогасителен прах D:
50 kg EPD 0356

Изтласкващ газ:
азот

Температурен диапазон:
-30 до +60°C

Работно налягане (при 20̊С):
14 bar

Обща маса:
≈ 79 kg

Размери – височина (H) / диаметър (D):
1100 mm / 480 mm

Категория пожари /гасителна ефективност:
D

Страна производител:
Италия

Съответствие с:
БДС EN 1866.

Предназначение:
За гасене на пожари в начален стадии на горими метали (магнезий, титан, цирконий, тантал, литий, натрий и техните сплави)

Приложение:
За оборудване на складове, цехове и производства, работещи със запалими метали и техните сплави.

Принцип на действие на пожарогасителя:
При отваряне на вентила чрез завъртване на задействащото устройство се освобождава предварително създаденото налягане от изтласкващ газ – азот, който изтласква гасителния агент и с помощта на струйник го насочва към основата на огнището на пожара.

Опаковка и съхранение:
Пожарогасителят се опакова единично и се съхранява в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от  -30º до +60ºС.

Техническо обслужване:
Пожарогасителят е изправен, когато стрелката на манометъра се намира в зелената зона. След употреба се зарежда. Периодично, но не по-рядко от 12 месеца, както и в случай на необходимост, трябва да се извърши техническо обслужване. Проверката, ремонтът и презареждането на пожарогасителя се извършва в специализирани и лицензирани сервизи или в завода производител, при стриктно спазване изискванията на СД ISO/TS 11602-2. Фирма Солти ЕООД разполага с лицензиран сервиз и може да извършва всички сервизни дейности по пожарогасителя в съответствие с действащото законодателство на Република България. 

solti

Свързани продукти