Изолираща спасителна щанга

Защитни средства и екипировки | Диелектрични облекла и материали

Безценно средство за всяко работно място, на което може да се наложи аварийно спасяване на пострадал персонал и отнемане на пострадалите работници от опасната зона. Изолиращите спасителни щанги служит за спасяване на хора, попаднали под напрежение. С помощта на куката се издърпва тялото на безопасно разстояние от тоководещите части. Изолиращите спасителни щанги са проектирани, изработени и изпитани в съответствие със стандарт БДС EN 61235.
Изолиращата спасителната щанга не е предназначена за употреба при дъжд, мъгла и сняг.

Видове:

  • RR020 – за Un 20 kV
  • RR110 – за Un 110 kV

Окомплектовка:

  • Изолираща спасителна щанга
  • Транспортен калъф

 

solti

Свързани продукти