Диелектрични облекла и материали

Диелектрични облекла и материали

Диелектрично килимче 20 kV

Предназначение: Диелектричните килимчета се използват за работа при напрежение до 20 kV.
При напрежение до и над 1000 V – като допълнително електрозащитно средство; В закрити електрически уредби: в разпределителни уредби (РУ), разпределителни табла, разпределителни съоръжения в клетки и шкафове, в комплектни разпределителни уредби (КРУ).

Технически характеристики: Изработени от висококачествен каучук. Електроизолационни свойства при работа под напрежение до 20 kV.

Размери: 750 mm/750 mm/6 mm

dielektrichno_kilimche_2-300x300

Диелектрични ръкавици

За работа с ел. съоръжения под напрежение от 2,5 kV до 30 kV; обхвати: 2,5 kV, 10 kV, 20 kV и 30 kV.
Произведени от естествен латекс с анатомична форма 2,5 kV и 10 kV – 3 размера; 20 kV и 30 kV – 2 размера.

Отговарят на БДС EN 60903

dielektrichni_rakavici-300x300

Диелектрични боти 20 kV

Предназначение: Диелектричните боти се използват за работа при напрежение до 20 kV. При напрежение до и над 1000 V – като допълнително електрозащитно средство; В закрити електрически уредби (в сухо време в ОЕУ); в разпределителни уредби (РУ), разпределителни табла, разпределителни съоръжения в клетки и шкафове; в комплектни разпределителни уредби (КРУ); за оперативно-ремонтния персонал на генератори, електродвигатели, преобразуватели.

Технически характеристики: Изработени от висококачествен каучук. Електроизолационни свойства при работа при напрежение под и над 1000 V при темперартура -30° до +50°.

Размери: 4 размера (обуват се върху обувките)

boti_dielektrichni-300x300

Щанга за изтегляне на кабели под напрежение до 20kV.

Цена е 297 лева без ДДС