Всички кули с монитор са сертифицирани по UNI-EN 1090, европейският регламент относно носещите конструкции.

Съгласно този регламент при производството на тези конструкции трябва да се вземе предвид:

  • сеизмични рискове,
  • трептения, причинени от вятъра
  • междинни платформи всяка 6 mt.
  • общият размер на конструкцията (платформи, парапети и др.)

Предлагаме два типа кули: с фиксирана платформа и с въртяща се платформа

solti

Кула с монитор с фиксирана платформа с правоъгълна форма (стандартна), кръгла или полукръгла по заявка.

solti

Кула с монитор, има въртяща се платформа с правоъгълна форма (стандартна), кръгла или полукръгла по заявка. Благодарение на мотор, може да се завърти до 360°