Тестери и указатели

Тестери и указатели

 

Универсален тестер

Служи за указание за наличие на напрежение от 1 V до 800 V.

Определя поляритет. Освен светлинна, може да има и звукова индикация. При тестване на постоянно напрежение сигнала е непрекъснат, а при променливо – прекъсващ. Тестерът отговаря на БДС 2406.

 

Указващ и сфазиращ високоволтов указател

Дължина 1150 mm, маса 1 kg.

Материал: HPDE

Има два режима на работа:

Режим указание: Указва наличие на напрежение от 1 kV до 35 kV контактно или безконтактно – по желание на клиента.

Режим сфазиране: уредът реагира само на едноименни фази от 1 kV до 35 kV. Работи като контактен или безконтактен. Притежава два вида индикация – звукова и светлинна.

Отговаря на изискванията на ПБТ ЕЕУС/Д-01-008/96г.

 

Контактен високоволтов указател от 1 kV do 35 kV

Дължина 1000 mm, тегло 800 g.

Материал: HDPE

Указва наличие на високо напрежение чрез светлинен сигнал само при контакт с тоководещите части. Може да се „удължава” чрез втора степен на манипулационна щанга и да се използва до 110 kV. Притежава червена светлинна индикация, реагира чрез глимлампа.

Отговаря на изискванията на ПБТЕЕУС/Д-01-008/96г.

 

Безконтактен високоволтов указател от 6 kV до 400 kV

Дължина 1000 mm, тегло 850 g.

Материал: HPDE

Служи за указване наличие на високо напрежение чрез звуков и светлинен сигнал. По желание на клиента, може да реагира на паразитни напрежения (капацитивни токове и напрежение на дълги линии), когато високото напрежение вече е изключено, но все още е заземено.

Патентно защитен в Института за изобретения и реационализация със свидетелство за промишлен образец №1692/90г.

 

Манипулационна щанга

До 20 kV и е с дължина 1650 mm. Произвеждат се и допълнителни степени за по-високи напрежения (110 kV). Олекотена, от нови материали: 20 kV – 1360 g; 110 kV – 1850 g.

Накрайник от кадмирана стомана 65Г и стъклонапълнен ултрадур, тръба от стъклонапълнен HPDE. Накрайник за удължаване: стъклонапълнен ултрадур.

 

Заземителна щанга

Служи за поставяне на преносими заземления.

Вариант 20 kV е с дължина 1250 mm. Има възможност за поставяне на три допълнителни степени до 400 kV. Накрайник ЦАМ – 4, тръба от стъклопълнен HDPE.

Накрайник за удължаване стъклонапълнен ултрадур – притежава здравината на чугун, но е осем пъти по-лек. Удовлетворява изискванията на ПБТ ЕЕУС/Д-01-008/