Системи за оповестяване и гасене в ресторанти. Нейните основни компоненти са:


  • Оборудване за механично оповестяване.
     Системата за оповестяване се състои от термични разтапящи връзки, механичен освобождаващ модул и стоманени въжета с макари. При нарастване на температурата се задействат разтапящите връзки, механичният освобождаващ модул получава сигнал по стоманените въжета и пневматично отваря и задейства бутилката с гасителното вещество.
  • Гасителен агент (вещество). Веществото е разтвор на базата на калиев ацетат с ниска киселинност, в бутилка с азот под налягане 12 bar. Когато възникне възпламеняване, веществото се разпръсква от струйниците, добре разположени на потенциално рисковите места. Всички горещи и леснозапалими повърхности ще се покриват с гасителна пяна, която охлажда нагорещените мазнини, като по този начин предотвратява образуването на нови запалими изпарения. 

• Мрежа от разпръскващи струйници. Разпръскващите струйници са разположени по предварително прокараните тръби и са проектирани в съответстрие с необходимия обем на системата. Всеки вид риск изисква различен тип струйник със свой собствен коефицент на потока, т.е. има различни струйници за филтри, фритюрници, грилове и др. Отделно от тези компоненти към системата е възможно добавянето и на бутон за ръчно задействане, електрически микроключ, електрически газов клапан и др. Системата за гасене лесно може да бъде пригодена към различни типове нови или съществуващи кухни. Инсталацията и поддръжката са лесни, а получавате 24-часова защита на Вашата кухня през цялата година.

solti