Пожарогасителна система за малки обеми.
 
Система за пожарогасене за електрически табла, превозни средства и ИТ сървъри и други малки обеми. През последните няколко години размерът и финансовата стойност на промишленото оборудване и превозни средства нарастват бързо. Нарастването на материалната стойност на устройствата увеличава необходимостта от използване на достъпни и надеждни системи за противопожарна защита.
 
Пожарогасителни средства (избирателно вода или прах); особено гасящите газове HFC-227 ea и HFC-125 осигуряват пълно и ефективно потушаване. Тези газове са без мирис, безцветни, без остатъци след пожар и се изпаряват напълно.
 
Системата е разделена на два вида: директна или непряка. При индиректното приложение системата се активира от топлочувствителен проводник (тръба), който открива огъня и осигурява изпускане на газ в панела през монтирана вътре тръба. В случай на директно приложение, газът се освобождава веднага щом открие пламък и потушава огъня в първата възникнала зона на пожар. Няма нужда да инсталирате на тръбопровод.
 
solti
 
solti