Сервиз на пожарогасители

„Солти“ ЕООД извършва сервиз за всички видове пожарогасители, периодични проверки, техническо обслужване и презареждане на пожарогасители от всякакъв вид в специализираната си сервизна сграда. Фирмата разполага с всички необходими резервни части на склад в достатъчни количества, така че при проверката и зареждането може да се замени нефункциониращата част с нова. За по-старите пожарогасители извършваме и пребоядисване при необходимост.

Фирма „Солти“ ЕООД има сервизни центрове в цялата страна, в които техническото обслужване се извършва от специалисти, преминали курс на обучение във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Академия на МВР и Център за професионално обучение към „Солти“ ЕООД.

След задължителната периодична проверка, при необходимост за пожарогасителите с CO2 се извършва хидростатична проба. За целта Солти притежава необходимия сертификат № 540/2008г.

Фирмата гарантира, че техническото обслужване на пожарогасителите се извършва в пълно съответствие с изискванията на: Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. „За реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях”; СД ISO/TS 11602-2 „Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители – Част 2: Контрол и техническо обслужване”; БДС EN 3-7 „Пожарогасители носими. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване“.

Използваните при извършването на сервизната дейност противопожарно оборудване и резервни части отговарят на всички европейски норми и притежава всички необходими документи и сертификати, изисквани от българското законодателство, за използването им на територията на Република България.

Абонаментно обслужване

За фирми, разполагащи с по-голям брой пожарогасители правим абонаментно обслужване с наш фирмен транспорт .
За информация и заявка пишете на: office@solti.bg

Фирма „Солти” ЕООД поддържа от дълги години пожарогасителите на
водещи фирми в България, като Нестле България АД, Баухаус България
ЕООД, Балканстрой София АД, София Еърпорт Център АД, Адидас България ЕАД, Български институт по метрология и др.