Противопожарно одеяло тежък тип, марка „СОЛТИ“

Характеристики: 
Противопожарните одеяла са за многократна употреба. С обшити ръбове, сгънати и опаковани в платнени чанти. Използват се за гасене на възникнал пожар, за повиване на засегнати от огън и пламъци хора, за термична защита на съоръжения, машини, уреди и инсталации, както и при заваръчни дейности.

Размери на одеялото: 
1,5 m х 1,5 m (2,25 m2).

Материал: 
Изработени са от специално обработени, високо-температурни тъкани стъклени влакна.

Съответствие с: 
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 на Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г.

 

solti

Свързани продукти