Противопожарно одеяло (тежък или лек тип), марка „Paltrex“

Противопожарно одеяло тежък тип, марка „СОЛТИ“

Одеяло за заваряване