За нас

Политика по качеството

Сертификати

Референции

Обекти

Галерия

Политика по качеството на Солти ЕООД

Фирма Солти ЕООД притежава система за управление на качеството ISO 9001

Клиентът се намира в центъра на нашите действия. Ние се грижим за осигуряването на интензивен и партньорски обмен на информация и опит с цел професионално изработване на продуктите за благото на нашите клиенти.

Нашият стандарт е най-високото качество. То е съществен фактор за конкурентноспособност и мащаб на нашите действия. Всеки отделен сътрудник е отговорен за постигането на нашите цели по качеството. Ние работим съгласно изискванията на стандарта за управление на качеството ISO 9001, основавайки се на особеностите на нашата компания, както и на идентифицираните рискове за дейсността ни с цел реализирането на по-сигурно протичане на процесите, избягване на грешките преди да са се получили, овладяване на разходите и непрекъснато усъвършенстване.

Сътрудниците поемат отговорност за структурирането и по нататъшното развитие на нашето предприятие. Като екип ние ще достигнем върхови постижения и за това влагаме нашата цяла личност. Преследваме целта, в рамките на по нататъшното развитие, да предоставим на сътрудниците
необходимите познания и способности да предоставим отговорност и да дадем знанието и свободното пространство за самостоятелни действия.

Към нашите доставчици ние градим дългосрочни партньорски отношения на базата на взаимно доверие. Заедно ние преследваме целта да грантираме качеството на нашите продукти, да осигурим кратки срокове на доставка и висока надежност.

Аз като управител на Солти ЕООД, декларирам, че съм лично ангажирана с моето участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по качеството и за съблюдаването на всички документи, регулиращи начина за постигане на високо качество в действията на компанията. Аз съзнавам решаващата важност на моите управленски решения за развитието на Солти ЕООД.

Управител: инж. Стоянка Полименова