Пожарогасителни инсталации

Пожарогасителни инсталации с CO2, FM 200, NOVEC и др.

„Солти“ ЕООД предлага професионално техническо решение за противопожарна защита в областта на вградените системи за гасене и спринклерните системи. С тяхна помощ можем да дадем подходящ отговор на предизвикателствата, породени от силно пожарна и експлозивна атмосфера. Най-подходящият вид защита може да бъде избран според характеристиките на защитената зона.

Огромно предимство на системите за гасене на газ, наред с други неща, е, че след необходимата намеса защитената зона остава непокътната и не се генерират вредни остатъци или трудни за работа замърсители (прах, пяна, други химикали). Това води до по-ефективно предотвратяване и смекчаване на щетите, тъй като защитеното оборудване в повечето случаи не е повредено изобщо или само леко, независимо дали става дума за професионална кухня или скъпо ИТ оборудване или оборудване с индустриални технологии с висока стойност. Допълнителното предимство на използваните газове, FM200, IG-541, FE241, HFC227, NOVEC 1230 е, че те нямат вредно въздействие върху здравето, така че могат да се използват в обществени пространства. Освен това вредното им въздействие върху озоновия слой е незначително, така че те са екологично решение във всички отношения.

Разпространението на спринклерните системи сега е често срещано в закрити гаражи и на места като складове, хотели, където вода или воден спрей могат да се използват като защита. Независимо от техническото решение, ние се ангажираме с доставката на основните компоненти – задвижки, клапани, електромагнитни клапани, спринклерни помпи.

Както вградените пожарогасителни системи, така и основните компоненти на пръскачките имат необходимите международни сертификати (UL, FM, Vds, CE).

Ние непрекъснато предоставяме необходимите резервни части или резервни части за поддръжка.

 

Модуларни цилиндри (системи HC 227)

Системите от цилиндри HC-227 са напълнени със сух азот (20°С) под налягане до 24 или 42 bar. Цилиндрите са произведени според Европейския стандарт CE и директивата за преносимите съдове под налягане 1999/36/СЕ за работно налягане 34 bar при 50°С или 56 bar при 50°С и тестово налягане от 60 до 250 bar.
Екипирани са с месингов вентил – модел с разпръскваща глава на 55 или 90 bar и контролен манометър 0 до 60 bar (модел 5140-Р60) или 0 до 80 bar (модел 5140-Р80). Към комплекта спадат и тръба, ограничител, предпазна капачка и аскесоари за пренасяне.

modularni_cilindri_sistemi_HC227

Системи за гасене с CO2 и други газове

Като естествено „чисто вещество”, въглеродния диоксид погасява огъня без да оставя след себе си увредено скъпоструващо оборудване. Понеже веществото е чисто, бързо се възвръща обичайния вид на помещението. За да се осигури по-икономично оборудване се предлагат системи с ниско и високо налягане.

Когато се поднесе към огъня, въглеродния диоксид образува тежко покритие от газ, което намалява нивото на кислород до степен, в която самовъзпламеняването е невъзможно. Системите за пожарогасене с CO2 са много гъвкави и ефективни за широк спектър от запалими и възпламеними материали и са одобрени за гасене на пожари в класовете А, В и С.

sistemi_gasene_CO2_i_drugi_gazove