Пожарогасителни инсталации

Пожарогасителни инсталации с CO2, FM 200, NOVEC и др.

„Солти“ ЕООД доставя и изгражда системи за гасене на малки затворени пространства – ел. шкафове, производствени и сървърни помещения и др.

Предлагаме системи с FM 200, NOVEC, CO2, аргон, азот и техни смеси и производни.

 

Модуларни цилиндри (системи HC 227)

Системите от цилиндри HC-227 са напълнени със сух азот (20°С) под налягане до 24 или 42 bar. Цилиндрите са произведени според Европейския стандарт CE и директивата за преносимите съдове под налягане 1999/36/СЕ за работно налягане 34 bar при 50°С или 56 bar при 50°С и тестово налягане от 60 до 250 bar.
Екипирани са с месингов вентил – модел с разпръскваща глава на 55 или 90 bar и контролен манометър 0 до 60 bar (модел 5140-Р60) или 0 до 80 bar (модел 5140-Р80). Към комплекта спадат и тръба, ограничител, предпазна капачка и аскесоари за пренасяне.

modularni_cilindri_sistemi_HC227

Системи за гасене с CO2 и други газове

Като естествено „чисто вещество”, въглеродния диоксид погасява огъня без да оставя след себе си увредено скъпоструващо оборудване. Понеже веществото е чисто, бързо се възвръща обичайния вид на помещението. За да се осигури по-икономично оборудване се предлагат системи с ниско и високо налягане.

Когато се поднесе към огъня, въглеродния диоксид образува тежко покритие от газ, което намалява нивото на кислород до степен, в която самовъзпламеняването е невъзможно. Системите за пожарогасене с CO2 са много гъвкави и ефективни за широк спектър от запалими и възпламеними материали и са одобрени за гасене на пожари в класовете А, В и С.

sistemi_gasene_CO2_i_drugi_gazove