Пожарогасителни прахове

Описание:
Пожарогасителните прахове представляват гасителни средства от финно смлени твърди химични вещества, съдържащи един или повече основни компоненти в комбинация с добавки за подобряване на свойствата им.

Предлагаме пожарогасителни прахове клас ABC и клас BC, отговарящи на БДС EN 615. Предлагаме също така пожарогасителен прах клас D, предназначен за гасене на пожари на метали. Доказана най-висока гасителна ефективност с носими EN3 пожарогасители 6 kg – 43А и 233В за прах АВС и 233В за прах ВС. Без абразивност.

Температурен диапазон при използване и съхранение: 
от -60 С до +60 С.

Срок на съхранение:
най малко 5 години в оригинални опаковки..

Опаковки:
торби по 25 kg и 1000 kg (прахове клас АВС и клас ВС);
пластмасови контейнери от 25 kg (прах клас D)

solti

Свързани продукти