Немски пожарни шлангове Synthetik Special 500

Хърватски шлангове “Korana” и “Dobra”