Oгнеупорни разтвори с висока огнеустойчивост

Пасивна пожарозащита |

Описание:
Огнеупорни разтвори, които имат висока огнеустойчивост и адхезия върху всички видове опори и/или повърхности: метал, бетон, въглеродни влакна, листове, керамични сводове, ленти, преградни стени, облицовки и др.

Предназначение:
• Приложим за противопожарна защита на стоманени конструкции и бетон.
• Тестван за стоманени конструкции по EN стандарт 13381-4 за R15 до R240 минути.
• Тестван за бетонови конструкции съгласно стандарта EN 13381-3.
• Тестван за бетонови тавани съгласно стандарт EN 13381-5.
• Разтворът може да се нанася с пневматична помпа.

solti

Свързани продукти