Линеини уплътнители на отвори

Пасивна пожарозащита |

Предназначение:
Огнеупорно уплътняване на отвори до 100 mm.

Описание:
Уплътнителна лента за фугиране се използва за уплътняване на структурни пролуки и компенсаторни фуги с ширина до 100 mm. Вътрешната част на пролуката се уплътнява с каменна вата с плътност 50 kg/m3, като се оставя 60 mm свободно пространство за монтаж на лентата. Монтирането на ленти в процепа позволява да се създаде бързо и ефективно уплътнение за спиране на пожара в стената или в пода, или в свързващата фуга на два конструктивни елемента.

solti

Свързани продукти