Оборудване за сервиз на пожарогасители

Машина за зареждане на пожарогасители

Машина за зареждане на пожарогасители

Мобилна машина за инсталиране в подвижен сервиз

Машина за хидропневматичен тест

Устройство за захващане на пожарогасителите при сглобяване и пълнене

Адаптор за бързо пълнене с азот за всички видове пожарогасители

Електронна везна

Филтър за машина за зареждане на пожарогасители

Лампа за проверка с гъвкаво метално удължение

Регулируем източник- висока/ниска страна (редуцил винтил за азот) с два броя манометри

Манометър за контрол на налягането

Пневматични клещи