Оборудване за сервиз на пожарогасители

Машина за зареждане на пожарогасители

Машина за зареждане на пожарогасители

solti

Мобилна машина за инсталиране в подвижен сервиз

solti

Машина за хидропневматичен тест

solti

Устройство за захващане на пожарогасителите при сглобяване и пълнене

solti

Адаптор за бързо пълнене с азот за всички видове пожарогасители

solti

Електронна везна

solti

Филтър за машина за зареждане на пожарогасители

solti

Лампа за проверка с гъвкаво метално удължение

solti

Регулируем източник- висока/ниска страна (редуцил винтил за азот) с два броя манометри

solti

Манометър за контрол на налягането

solti

Пневматични клещи