Оборудване за сервиз

„Солти“ ЕООД предлага всички необходими машини, уреди и апарати за оборудване за сервиз на пожарогасители и оборудване за сервиз на нафтови стопанства.