Дихател с огнепреградител

Механичен филтър

Искро-безопасна вливна фуния

Обратен клапан с филтри