solti

Пожароизвестяване

Какво е пожароизвестителна централа (ПИЦ)?

Пожароизвестителните централи (ПИЦ) са от решаващо значение за безопасността в големи обществени и административни сгради, училища, концертни и театрални зали и други. В Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се описва кога е задължително инсталирането им и как се обслужват. Целта на тези системи е да открият пожара в началния му етап, чрез активиране на алармен сигнал, и да предотвратят имуществени щети и човешки жертви. Съществуват два вида пожароизвестителни централи – конвенционални и адресируеми.

Конвенционални пожароизвестителни централи

Конвенционалните пожароизвестителни централи работят на принципа на конвенционалната топология на мрежата, където пожароизвестителните устройства (датчиците) са свързани към централната единица в зони. Всяка зона съдържа няколко пожароизвестителни устройства и те са свързани към централната единица. Конвенционалните пожароизвестителни системи са подходящи за по-малки обекти, където не е необходимо много точно определяне на местоположението на пожара.

Предимства:

• По-евтини в сравнение с другите видове пожароизвестителни централи

• Лесни за инсталиране и поддръжка

• Подходящи за по-малки обекти

Недостатъци:

  •  Не могат да определят точното местоположение на пожара
  • Могат да загубят информация в случай на проводников пробив или късо съединение
  • По трудно се открива къде има проблем в системата, ако тя даде “грешка”

Адресируеми пожароизвестителни централи

Адресируемите пожароизвестителни централи представляват по-напреднала технология от конвенционалните, тъй като позволяват точното определяне на местоположението на пожара. Те използват адресируеми пожароизвестителни устройства (датчици), свързани към централната единица, като всяко устройство има уникален адрес, който позволява на централата да определи точното място на проблема. Това може да улесни бързото реагиране на пожарникарите и да намали времето за реакция. Освен това, адресируемите централи имат по-голяма гъвкавост в използването на различни видове датчици и сензори. Те също така могат да предоставят информация за други опасности като газове и изтичане на вода.

Недостатъците на адресируемите централи включват по-високата цена в сравнение с конвенционалните, както и по-голямата работа при инсталацията и конфигурирането им. Поради по-сложната си система, адресируемите централи изискват и по-голямо поддръжка и обучение на персонала, който ще ги използва.

Следователно, изборът между конвенционални и адресируеми пожароизвестителни централи зависи от конкретните нужди на обекта и на клиента. Ако имате голям обект, който изисква по-подробен мониторинг и информация за местоположението на пожара, тогава адресируемите централи може да са най-добрият избор.

Защо да изберете Солти ЕООД?

Нашият екип от професионалисти може да инсталира подходяща за Вашия обект пожароизвестителна система, която да отговаря на вашите нужди. Предлагаме разнообразни пожароизвестителни системи на достъпни цени, включително безжични пожароизвестителни системи. След като системата е инсталирана, ще ви предложим съответната обучителна програма, за да сте сигурни, че знаете как да я използвате правилно.

За повече информация относно пожароизвестителните инсталации, както и за запитвания относно цени и услуги, моля, свържете се с нас. Нашите професионалисти са готови да ви помогнат във всички ваши нужди за пожароизвестяване. При нас ще намерите надеждно и качествено решение, което отговаря на изискванията на пожарните разпореждания и законодателство.