Дейности

„Солти“ ЕООД извършва всички дейности свързани с пожарната безопасност – инженеринг на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, проектиране /изготвяне на проекти/, тестване /предварителни и контролни тествания на средства за пожарогасене и пожарна техника/, както и практическо обучение по пожарна безопасност и проиграване на планове за евакуация с персонала.