„Солти“ ЕООД извършва всички дейности свързани с пожарната безопасност – инженеринг на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, проектиране /изготвяне на проекти/, тестване /предварителни и контролни тествания на средства за пожарогасене и пожарна техника/, както и практическо обучение по пожарна безопасност и проиграване на планове за евакуация с персонала.

solti

Инженеринг

Солти” ЕООД извършва проучване, проектиране, изграждане и обслужване на:

  • Пожарогасителни инсталации;
  • Пожароизвестителни системи, както и отделните елементи на пожароизвестяването;
solti

Проектиране

Солти ЕООД работи с опитни проектанти и техници, работещи с най-новите софтуерни продукти, осигурявайки по този начин висококачествени проекти на клиентите си. Натрупаният опит и преминатите обучения на нашия екип са гаранция за качествено изпълнение на проектите.

 

„Солти” ЕООД извършва изготвяне на проекти:

  • по пожарна безопасност;
  • за пожароизвестяване;
  • за пожарогасене;
  • за димоотвеждане;
  • за пасивна огнезащита;
  • за гласово оповестяване;
solti

Тестване и обучение

Солти ЕООД извършва предварителни и контролни тествания на пожарна техника (пожарни шлангове, пожарогасители с СО2 и стационарни противопожарни системи с полутвърд и плосък маркуч и компоненти за тях) за устойчивост на хидравлични натоварвания. Тестването се извършва на територията на „Солти” ЕООД.

„Солти” ЕООД извършва: практическо обучение на фирмените служители за работа с преносими противопожарни средства на посочени от възложителя места; запознаване с различните видове пожари и пожарни огнища; представяне на различни начини за овладяване на възникнали пожари и проиграване на плановете за евакуация.

По желание на клиентите, дейностите по тестване на пожарните средства и обучението за работа с преносими противопожарни средства могат да бъдат комбинирани.