Вентилатори за отдимяване

„Солти“ ЕООД предлага високоефективни вентилатори, устойчиви на експлозии и пожарникарски вентилатори.