Сигнална лента
(жълто и черно)

Сигнална лента
(жълто и черно)

Сигнален гумен конус

Табела за изход

Табела за изход

Висяща, двустранна табела за изход

Електрическа сирена 220 V тип: СЕП-1