„Солти” ЕООД разполага с опитни проектанти и техници, работещи с най-новите софтуерни продукти, осигурявайки по този начин висококачествени проекти на клиентите си. Натрупаният опит и преминатите обучения на нашият екип са гаранция за качествено изпълнение на проектите.

 

„Солти” ЕООД извършва изготвяне на проекти:

– по пожарна безопасност;

– за пожароизвестяване;

– за пожарогасене;

– за димоотвеждане;

– за огнезащита;

– за пожарна автоматика;

– за гласово оповестяване;

– за видео наблюдение.