Описание: Всеки пожарогасител е зареден и е постоянно под налягане. Състои се от стоманен корпус, гасителен агент, изтласкващ газ, задействащо устройство, вентил с
предпазен клапан, манометър, струйник, етикет, предпазно устройство, предпазен
елемент и стойка.
Заредено количество пожарогасителен прах АВС: 6 kg ± 2%
Изтласкващ газ: азот.
Температурен диапазон: -30°C до +60°Csolti
Работно налягане (при 20̊С): 15 bar
Обща маса: 9,7 kg
Размери /височина/диаметър/: 510 mm /160 mm
Категория пожари /гасителна ефективност/: 34A 233В С
Страна производител: Италия.
Съответствие с: БДС EN 3.
Предназначение: За гасене на пожари в начален стадии на горими твърди материали,
горими течности, горими газове и ел. съоръжения под напрежение до 1000V.
Приложение: За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски,
производствени, селскостопански и др.), съоръжения, инсталации, транспортни
средства и др.
Принцип на действие на пожарогасителя: при отваряне на вентила чрез
задействащото устройство се освобождава предварително създаденото налягане от
изтласкващ газ – азот, който изтласква гасителния агент и с помощта на струйник го
насочва към огнището на пожара.
Опаковка и съхранение: Пожарогасителят се опакова единично и се съхранява в сухи
и проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от –
30º до +60ºС.
Техническо обслужване: Пожарогасителят е изправен, когато стрелката на
манометъра се намира в зелената зона. След употреба се зарежда.
Периодично, но не по-рядко от 12 месеца, както и в случай на необходимост, трябва да
се извърши техническо обслужване. Проверката, ремонтът и презареждането на
пожарогасителя се извършва в специализирани сервизи или в завода производител,
при стриктно спазване на изискванията СД ISO/TS 11602-2.