Солти ЕООД е създадена през 1991 г. и е лидер на пазара на стоките и услугите, осигуряващи надеждна пожарозащита. Специализирана е в:

solti

Внос и търговия на пожарна техника
и оборудване:

 • Всички видове пожарогасители – носими и возими;
 • пожарни шлангове;
 • пожарогасителни прахове и пенообразуватели;
 • пожарни кранове, струйници, разклонители, щорцови съединители
  и променители;
 • пожарни хидранти и водовземателни стойки;
 • пожарни стълби;
 • пожарни одеяла;
 • противопожарно оборудване за пеногасене, прахогасене, газово
  гасене, гасене с вода;
 • лафетни струйници (монитори);
 • всички необходими компоненти за изграждане на
  пожарогасителни и пожароизвестителни системи;
 • евакуационно осветление;
 • продукти за пасивна пожарна защита;
 • димни люкове и пожарни завеси;
 • пожарозащитни средства, облекло и екипировки за пожарникари;
 • лични предпазни средства;
 • всички видове указателни табели и знаци;
 • комплекти за оборудване на МПС;
 • оборудване за сервиз на пожарогасители и нафтови
  стопанства;
 • аварийна маркировка и сигнализация;
 • вентили за индустриални газове;
 • вентилатори за отдимяване.

Производство на пожарни касети:

Производство на пожарни касети, табла, аптечки и шкафове за външно и вътрешно противопожарно оборудване;

solti
solti

Сервиз на пожарогасители

Техническо обслужване и сервиз на пожарогасители;

Пожарни кранове

Техническо обслужване и сервиз на вътрешни
пожарни кранове;

solti
solti

Пожарогасителни системи

Проектиране, изграждане, сервиз и абонаментна
поддръжка на пожарогасителни системи с: „NOVEC
1230®”, HFC 125, FM 200; CO2 и други инертни газове;

Пожарни врати

Внос, доставка и монтаж на метални, еднокрили и
двукрили пожарни врати, притежаващи становища за
допустимост с EI до 120 min; аксесоари;

solti
solti

Пожароизвестителни системи

Проектиране, изграждане, сервиз и абонаментна поддръжка
на пожароизвестителни системи и системи за гласово
оповестяване

Изготвяне на документи

Изготвяне на документи по осигуряване и организация на пожарната безопасност при експлоатация на обектите, съгласно Наредба № 8121з-647;

solti
solti

Обучение

Теоретично и практическо обучение на служителите,
работниците и отговорниците по противопожарна
охрана за осигуряване на противопожарната
безопасност на обектите;

Проиграване на планове

Изготвяне на евакуационни планове и проиграването им с персонала;

solti

Солти ЕООД гарантира, че техническото обслужване на пожарогасителните, вътрешните пожарни кранове, пожароизвестителни и пожарогасителни системи се извършва в пълно съответствие с изискванията на нормативната уредба в страната.

Доставяното от фирмата противопожарно оборудване отговаря на всички европейски норми и притежава всички необходими документи и сертификати, изисквани от българското законодателство, за използването им на територията на Република България.

Към Солти ЕООД е изграден и функционира Център за професионално обучение, където се провежда обучение по пожарна безопасност.

За бързото и качествено обслужване на своите клиенти Солти ЕООД разполага с фирмени магазини, обширна складова база и собствен товарен транспорт. Цените са конкурентни, за редовните клиенти и за по-големите количества са предвидени отстъпки.