„Солти” ЕООД извършва предварителни и контролни тествания на:

– средства за пожарогасене (носими пожарогасители, пожарогасителни прахове и
противопожарни одеяла) за ефективност. Тестването може да бъде проведено на място, посочено от възложителя или на територията на „Солти” ЕООД.
– пожарна техника (пожарни шлангове, пожарогасители с СО2 и стационарни противопожарни системи с полутвърд и плосък маркуч и компоненти за тях) за устойчивост на хидравлични натоварвания. Тестването се извършва на територията на „Солти” ЕООД.

„Солти” ЕООД извършва: практическо обучение на персонала за работа с преносими противопожарни средства на посочени от възложителя места; запознаване с различните видове пожари и пожарни огнища; представяне на различни начини за овладяване на възникнали пожари.

По желание на клиентите, дейностите по тестване на пожарните средства и обучението за работа с преносими противопожарни средства могат да бъдат комбинирани.