Kурс за обучение с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността “Сервизно обслужване на противопожарни уреди” по чл. 6, т. 1 на Наредба № 8121 з – 1100 от 9 септември 2015 г.

solti

Kурс за обучение с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността “Сервизно обслужване на противопожарни уреди” по чл. 6, т. 1 на Наредба № 8121 з – 1100 от 9 септември 2015 г.

Начална дата на обучението:
15.03.2022 г. ( вторник ), като часът ще се уточни допълнително и ще бъдете уведомени своевременно;

Продължителност на обучението:
7 дни, като обучението се провежда от понеделник до петък, а събота и неделя са неучебни дни;

Крайна дата на обучението:
23.03.2022 г. ( сряда );

Дата на изпитите:
24.03.2022 г. ( четвъртък );

Цена: ​
Таксата за обучение на един курсист е 620 лв. без ДДС, а таксата за явяване на изпит, определена от АМВР, е 30 лв. без ДДС. Изисква се пълно плащане на двете такси при записване на курсист.

Обучението и изпитите се провеждат в сградата на ЦПО към “Солти” ЕООД на адрес: гр. София, кв. Хаджи Димитър, бул. “Владимир Вазов” № 21, срещу стадион “Георги Аспарухов” ( “Герена” ).

Необходими документи, които трябва да бъдат представени на място в учебния център в деня на започване на обучението:
1. 1​-​копие на диплома за завършено средно или висше образование;
2. 2​-​1 бр. снимка в паспортен формат, на хартиен носител;
3. 3​-​оригинал на медицинско свидетелство, че курсистът е клинично здрав;
4. 4​-​копие на един от следните сертификати:
▪ сертификат за ваксинация срещу COVID – 19;
▪ сертификат за преболедуване на COVID – 19, доказано с PSR тест или с бърз антигенен тест;
▪ сертификат за отрицателен резултат от проведено изследване с PSR тест или с бърз антигенен тест;
▪ сертификат за наличие на антитела.

Фирма „Солти” ЕООД си запазва правото да промени датата на стартиране на курса до набиране на минимален брой курсисти или при промяна в условията за провеждане на обучения съгласно противоепидемиологичните изисквания на Националният Оперативен Щаб, РЗИ и МЗ.