solti

Сервиз на пожарогасители

Колко често се налага заверката на пожарогасителите?

В Наредба 8121з-647 от 2014 г.  се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите. Пожарогасителят е най-основното и надеждно предпазно средство за всяка сграда и като такова се нуждае от регулярна провека. Според българското законодателство, най-малко веднъж в годината всички пожарогасители, независимо от големината им (включително и 1 кг АВС прахов за автомобил) трябва да минат на проверка в оторизиран сервиз. Оторизираните сервизи имат специално разрешение за извършване на тази дейност издадено от ГД ПБЗН към МВР. Ако пожарогасителят бъде използван през този период, независимо дали е изпразнено съдържанието му той трябва да бъде заверен веднага след употребата или след нарушаване на пломбата. Пожарогасителите с въглероден диоксид трябва да бъдат изпитани хидростатично на всеки 5 години, като при продажбата, новите пожарогасители получават стикер за следващата хидростатична проба. При новите СО2 пожарогасители тя е след 10 години, а после на всеки 5 години.

Месечна проверка

Въпреки че сервизирането на пожарогасителите се случва веднъж годишно, вие трябва да инспектирате пожарогасителите си всеки месец. Това за което трябва да следите е:

– Всякаква индикация за повреда, например течове, ръжда и нарушаване цялостта на пожарогасителя

– Стрелката на манометъра трябва да е в зелената зона

– Повдигнете пожарогасителя за да видите дали е достътъчно тежък.

– Пожарогасителите трябва да стоят на видимо място, да бъдат лесно достъпни и спрямо плана за евакуация (ако има такъв)

– Стикерите и етикетите трябва да са цели и четими

– Вижте дали дръжката на пожарогасителя не е разхлабена, дали струйникът или друга част по него не е счупена или липсва

– Пломбата не трябва да бъде нарушена

Тези визуални проверки трябва да бъдат записвани в специален дневник. Този дневник ще бъде изискван в случай на проверка.

Годишна проверка

Годишната проверка се осъществява от професионалисти, които имат законово право да извършват това. Според българското законодателство и Наредба 8121з-647 от 2014 г. всички пожарогасители трябва да бъдат сервизирани най-малко веднъж годишно в оторизиран сервиз, който има разрешение да извършва тази дейност. Фирма Солти ЕООД е лицензирана от Главна Дирекция “Пожарна Безопасност и защита на населението “ към МВР под номер № 664/05.06.2017 г. (виж разрешение). След всяко сервизиране се поставя стикер с месеца и годината на сервизната проверка. Ако при проверка от инспектиращите органи този срок е пресрочен, фирмите дължат глоби спрямо българското законодателство.

Заверка на пожарогасител за кола

Пожарогасителят за кола е 1 кг. АВС прахов пожарогасител. Ако колата Ви е по голяма или е бус, може да си купите 2 кг. прахов АВС пожарогасител. Тези пожарогасители също минават на сервизна проверка веднъж годишно.

Какво представлява сервизното обслужване на пожарогасителя?

– Пожарогасителя се оглежда за дефекти, ръжда, олющвания, пукнатини, счупвания

– Пожарогасителят се разглабя и се оглежда отвътре

– Ако има скъсана, счупена или неработеща част, тя се заменя

– Ако съдържанието е непълно или нехомогенно, пожарогасителя се презарежда

– Ако манометъра или някоя външна част е повредена, се заменя

– Провереният пожарогасител се пломбира

– Направените процедури се описват в специален дневник, издава се протокол за извършената работа и се залепва стикер, който отбелязва месеца и годината на проверката със срок една година

– Ако пожарогасителят е прекалено амортизиран и състоянието му не позволява безупречната му работа, се бракува

 

Кога е необходимо зареждането на пожарогасителя?

Пожарогасителя се зарежда когато е използван, пломбата е нарушена или съдържанието е видимо негодно за употреба (прахта е слегнала или е на буци)

 

Какво предлагаме ние?

– Фирма Солти ЕООД разполага със собствен транспорт в рамките на гр. София и околията.

– Осигуряваме заместващи пожарогасители за времето през което вашият пожарогасител се сервизира

– Разполагаме с всички необходими резервни части и можем да заменим нефункциониращите части с нови.

– Извършваме задължителната хидростатична проба за пожарогасителите с въглероден диоксид. За целта Солти притежава необходимия сертификат № 540/2008г.

– Предоставяме всички необходими документи за извършената проверка

– Напомняме ви че заверката на вашия пожарогасител изтича и трябва да направите нова

solti

Абонаментно обслужване

За фирми, разполагащи с по-голям брой пожарогасители правим абонаментно обслужване с наш фирмен транспорт .
За информация и заявка пишете на: office@solti.bg

Фирма „Солти” ЕООД поддържа от дълги години пожарогасителите на
водещи фирми в България, като Нестле България АД, Баухаус България
ЕООД, Балканстрой София АД, София Еърпорт Център АД, Адидас България ЕАД, Български институт по метрология и др.