Уредите за пяна със средна експанзия се характеризират със съотношение на разширение, което може да варира между 1:20 и 1:200 и намират типично приложение:

  • в случай на изпарение на запалими течности (като въглеводород)
  • за гасене на изолационни басейни
  • за спешна намеса в открити пространства

Уредите за пяна със среден коефицент на кратност на пяната могат да бъдат фиксирани или преносими.

solti

Дюза за пяна със среднa кратност

solti

Примерна инсталация с дюзата

solti

Разклонителна тръба за пяна със средна кратност. Кратност 1:60 и капацитет 1300 l/min

solti

Примерна инсталация с разклонителната тръба

solti

Примерна инсталация с разклонителната тръба

solti

Пистолет за пяна, изработен от алуминиева сплав, неръждаема стомана, анодизирана. Ергономична пистолетна дръжка, въртящ се вход. Бутилка 2L. Пяна ~6 m³/min

solti

Дюза за средна пяна с или без изключване. Изработена от алуминиева сплав, неръждаема стомана, анодизирана. С манометър. Коефициент на разпенване 1:100

solti

Комбинирана дюза за пяна. За пяна със средна и ниска кратност. Изработена от алуминиева сплав, неръждаема стомана, анодизирана. Коефициент на разпенване: Средно 70x / Ниско разширение 10x, Обхват на хвърляне 8 /32 m, Обем 28 m³ / 4 m³/min