Уреди за пяна със среден коефициент на кратност на пяната

Уреди за пяна с нисък коефициент на кратност на пяната

Кули с монитори

Шкаф вода – пяна